XE ĐIỆN SÂN GOLF 2 CHỖ

 XXX.XXX.XXX đồng

 Hãng sản xuất: Wuling

 Ắc quy

 Kích thước (DxRxC) [mm]: 2,756 x 1,200 x 1,760

 Số chỗ ngồi: 2 chỗ

 Vận tốc tối đa: 24 km/h

 95- 100 KM/ 01 lần sạc

 Khả năng leo dốc: 30%

Xem thêm

XE ĐIỆN SÂN GOLF 2+2 CHỖ

 XXX.XXX.XXX đồng

 Hãng sản xuất: Wuling

 Ắc quy

 Kích thước (DxRxC) [mm]: 2,756 x 1,200 x 1,760

 Số chỗ ngồi: 4 chỗ

 Vận tốc tối đa: 24 km/h

 95- 100 KM/ 01 lần sạc

 Khả năng leo dốc: 30%

Xem thêm

XE ĐIỆN THAM QUAN 8 CHỖ

 XXX.XXX.XXX đồng

 Hãng sản xuất: Wuling

 Ắc quy

 Kích thước (DxRxC) [mm]: 3,995 x 1,600 x 2,090

 Số chỗ ngồi: 8 chỗ

 Vận tốc tối đa: 29 km/h

 80- 150 km/ 01 lần sạc

 Khả năng leo dốc: 10%

Xem thêm

XE ĐIỆN THAM QUAN 11 CHỖ

 XXX.XXX.XXX đồng

 Hãng sản xuất: Wuling

 Ắc quy

 Kích thước (DxRxC) [mm]: 4,720 x 1,600 x 2,090

 Số chỗ ngồi: 11 chỗ

 Vận tốc tối đa: 30 km/h

 70- 140 km/ 01 lần sạc

 Khả năng leo dốc: 10%

Xem thêm

XE VAN ĐIỆN

 XXX.XXX.XXX đồng

 Hãng sản xuất: Wuling

 Pin Lithium

 Kích thước (DxRxC) [mm]: 4,490 x 1,610 x 1,900

 Số chỗ ngồi: 2 chỗ

 Vận tốc tối đa: 90 km/h

 255 km/ 01 lần sạc

 Khả năng leo dốc: 20%

Xem thêm